Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Perspectives of dreaming

"The greatest dream for many people is to be rich.Others, dream to go home.There is always a different perspective in dreaming."

Σόφη Λύσσαρη
copyright 20-2-18

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου